Livestream School

Er zijn binnen een school ontzettend veel mogelijkheden om gebruik te maken van Livestreams. Dit beperkt zich niet alleen tot lesgeven aan leerlingen, maar ook de interactie met andere leraren, ouders en andere familieleden. Ouders komen op dit moment niet in school, maar willen wel graag betrokken blijven bij hun kind op school. Denk hierbij aan

  • Musicals
  • Ouderavonden
  • Sinterklaas
  • Sportdagen
  • Open Dagen
  • Rondleiding aan ouders bij schoolkeuze

Een livestream is na het streamen een filmbestand geworden en eigendom van de school, het is dus ook mogelijk om het niet direct te streamen maar als bestand op de website te zetten.